Bij het importeren van goederen buiten de EU is nauwkeurige documentatie cruciaal om een soepel en efficiënt proces te kunnen waarborgen. Welke documenten zijn dit en voor wat wordt het gebruikt? VSL heeft het voor u op een rijtje gezet.

Paklijst (Packing List): 

De paklijst is een gedetailleerde lijst van uw lading. Het specificeert de hoeveelheid en het type goederen dat wordt verzonden. Hoewel het de douaneautoriteiten inzicht geeft in de te importeren goederen, moet worden opgemerkt dat de paklijst geen vervanging is voor de handelsfactuur.

Handelsfactuur (Commercial Invoice): 

De handelsfactuur wordt opgesteld door de shipper/leverancier. Op basis van de waarden op de handelsfactuur beslist de douane welke belastingen en invoerrechten van toepassing zijn op de goederen. De waarden op de handelsfactuur moeten overeenkomen met de waarden op de vrachtbrief. Let op: een handelsfactuur is niet hetzelfde als een pro-forma factuur. Een pro-forma factuur is namelijk een voorlopige factuur en een handelsfactuur is een definitieve factuur.

Goederencode (HS-code): 

De goederencode vertelt de douane wat voor soort goederen er wordt geïmporteerd. Bij het invoeren van goederen heeft u een 10-cijferige HS-code nodig. De HS-code wordt vermeld op de handelsfactuur. Door de HS-code te vermelden op de handelsfactuur weet de douane wat er wordt geïmporteerd. De HS-code wordt gebruikt om de invoerrechten te berekenen. Het voordeel van een HS-code op de handelsfactuur is dat de douane precies weet om wat voor soort goederen het gaat, en daarom zullen zij de goederen eerder vrijgeven. Dat betekent dat het sneller bezorgd kan worden bij de ontvanger.

 Bill of Lading (B/L) / vrachtbrief 

De Master Bill of Lading (MBL) is een document dat wordt opgesteld door de rederij wanneer er een volle container wordt geboekt. Er wordt door de rederij een originele Bill of Lading (OBL) gemaakt. Tegenwoordig is er de keuze om de B/L digitaal vrij te geven. De digitale vrijgave bij een MBL wordt ook wel Non-Negotiable Waybill genoemd. De B/L dient als eigendomsdocument. Pas wanneer de shipper de betaling van de klant heeft ontvangen, geeft hij de opdracht om de B/L vrij te geven. Na vrijgave zijn de goederen eigendom van de consignee/ontvanger.

Machtiging Directe Vertegenwoordiging: 

De opdrachtgever dient een Machtiging Directe Vertegenwoordiging in te vullen wanneer VSL Customs BV als vertegenwoordiger optreedt. Om als vertegenwoordiger op te treden is er een geldige machtiging nodig van de opdrachtgever. Aan de hand van de machtiging wordt namelijk vastgesteld of de onderneming van de opdrachtgever ook echt bestaat. Daarom is het van belang dat het KvK-nummer, BTW-identificatienummer, EORI-nummer en paspoortnummer juist wordt ingevuld. Om onnodige vertraging en kosten te voorkomen, is het van belang dat VSL Customs BV alle documenten ruim voor aankomst ontvangt. Als een schip bijna de haven binnenvaart, komt er nog heel wat bij kijken voordat het afgeleverd kan worden. VSL probeert dit altijd zo snel mogelijk te laten verlopen. 

Gaat u uw goederen niet importeren, maar exporteren? Wij hebben de benodigde documenten hiervoor ook op een rij gezet. Lees het hier: https://www.vslogistics.nl/de-5-belangrijkste-documenten-bij-export-welke-zijn-dat/