Wij willen u hierbij informeren over een nieuwe maatregel m.b.t. aangifte ten invoer van CBAM-goederen. Per 1 oktober 2023 wordt het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) geleidelijk ingevoerd. Vanaf deze datum wordt de transitiefase geïmplementeerd. Vanaf dit moment dient per kwartaal een rapportage te worden ingediend waarbij wordt verklaard dat de importeur op de hoogte is van de regeling.

Wat is het CBAM? 

Het CBAM is een Europese verordening en onderdeel van het ‘Fit for 55’-pakket. Dit pakket heeft als doel om vóór 2030 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te verminderen. De EU kent momenteel een systeem waarbij producenten in de EU-emissierechten moeten kopen voor de CO2-uitstoot van hun producten. Met de prijscorrectie van CBAM ondervinden deze producenten niet langer een concurrentienadeel bij import uit derde landen waar de kosten voor CO2-emissies lager zijn. De prijscorrectie vindt plaats door verplichte aankoop van een CBAM-certificaat voor elke ton CO2. Daarnaast moeten importeurs van CBAM-goederen zich registreren en rapporteren over de CO2-uitstoot die bij productie van goederen plaatsvindt. 

Om welke goederen gaat het? 

Via deze link kunt u de goederenlijst inzien. Eur-lex.europa.eu/homepage.html en vervolgens te zoeken op CBAM.

Wat kunt u verwachten? 

VSL zal u vragen of u hiervan op de hoogte bent met behulp van een verklaring. U ontvangt van ons een aparte verklaring die dient te worden ondertekend. Dan kunnen wij de aangifte correct verwerken.

 Heeft u op dit moment al vragen?

U kunt altijd contact opnemen met customs@vslcustoms.nl. VSL helpt u graag verder.